Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na raspravi pred Općinskim sudom u Sarajevu u svom pismu navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo

Dana 06.08.2014. god. na raspravi u Općinskom sudu u Sarajevu gdje je trebalo imenovati arbitražnu komisiju i predsjednika, nisu se pojavili predstavnik Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo na raspravi pred Općinskim sudom u Sarajevu poslalo pismo u kojem navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo. Predstavnik rektorata Univerziteta u Sarajevu se nije pojavio, jer se rektorat nalazi na kolektivnom godišnjem odmoru.

Na taj način se nastavlja dosadašnja praksa pokušaja kupovanja vremena za Vladu Kantona Sarajevo i izbjegavanja rješavanja nagomilanih problema unutar Univerziteta u Sarajevu.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu pokušava da od 2007. god. uspostavi dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo u cilju uspostavljanja stabilnih uvjeta za razvoj Univerziteta U Sarajevu i pri tome je:

 1. U martu 2007. god. sa tadašnjim premijerom Samirom Silajdžićem je postignut dogovor o povećanju plaća za oko 70% u odnosu na dotadašnja primanja i ta odluka je stupila na snagu u septembru te godine. Možete da zamislite kolike su bile plate zaposlenih na Univerzitetu kada i sa tim povećanjem od oko 70%, sada većina zaposlenih ima oko 35 % manje plate od zaposlenih u službama u Kantonu Sarajevo.
 2. Istovremeno je formirana radna grupa od predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih koja je radila šest mjeseci na izradi nacrta Kolektivnog ugovora. Kada je nacrt Kolektivnog ugovora bio završen, tadašnji ministar MSc Safet Kešo nije ga proslijedio Vladi Kantona na dalju raspravu i usvajanje, s obzirom da je došlo do promjene u odnosima političkih partija u Skupštini Kantona Sarajevo, posle lokalnih izbora 2008. god. 
 3. Početkom 2009. god. Sindikat Univerziteta u Sarajevu je pokrenuo procedure za organizovanje štrajka, a premijer Vlade Kantona Sarajevo Besim Mehmedić je dana 15.05.2009. god. organizovao sastanak predstavnika Vlade i   Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Na tom sastanku je formalno dogovoreno da Vlada Kantona Sarajevo na narednoj sjednici formira tim za pregovore i da se najkasnije do oktobra tekuće godine izradi Kolektivni ugovor. Nažalost, samo je izdato službeno saopštenje Vlade u tom smislu, ali Vlada Kantona Sarajevo nije nikada formirala svoj tim za pregovore i nije više odgovarala na dopise Sindikata Univerziteta.
 4. Naredne godine je došlo do općih izbora, tada je formirana nova Vlada Kantona Sarajevo i koja je za tri i pol godine od formiranja u svom sastavu imala tri ministra obrazovanja, nauke i mladih, da bi na kraju nestala funkcija ministra obrazovanja, nauke i mladih. 
 5. Predstavnici Sindikata Univerziteta u Sarajevu dana 7. 2. 2014. god. održali su sastanak s predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo i premijerom gosp. Suadom Zeljkovićem, na kome je razmatrana situacija poslije odluke Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu da pokrene proceduru za otpočinjanje štrajka na dan 17. 2. 2014. god. Na kraju razgovora zaključeno je da će se odmah pristupiti izradi Kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu o reguliranju osnovnih prava i obaveza zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu uz uvažavanje realnog ekonomskog i socijalnog stanja u našem društvu. Nekoliko sati kasnije nastupila je erupcija opravdanog nezadovoljstva građana Kantona Sarajevo zbog višegodišnjeg zanemarivanja njihovih egzistencijalnih pitanja i nerješavanja niza socijalnih pitanja svih kategorija građana, a posebno mladih koji tek stupaju u život. Zaključak sa sastanka nije ispoštovan.
 6. Tokom maja i juna smo pokušali da nastavimo pregovore, ali bezuspješno. Na kraju smo 30 juna o.g. donijeli odluku da stupimo u štrajk 08.09.2014. god. i predložili razgovore. Nažalost, Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila na naš dopis u kome je obavještavamo o datumu početka štrajka, razlozima za štrajk i našim zahtjevima. Po Zakonu o štrajku, Vlada Kantona Sarajevo je trebala u roku od pet radnih dana da imenuje radni tim za pregovore.
 7. Dana 08.07.2014. god. upućen je novi dopis u kojem smo definirali naš tim za pregovore u slučaju da žele uspostaviti dijalog i u skladu sa Zakonom o štrajku predložili smo poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.
 8. Također smo u skladu sa Zakonom o štrajku predložili sa naše strane formiranje arbitraže koju sačinjavaju predsjednik i po jedan predstavnik Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu. Sa naše strane smo dali prijedlog da predsjednik arbitraže bude ugledni naučnik, akademika prof. dr Esad Duraković.
 9. S obzirom da nije bilo odgovora Vlade Kantona Sarajevo na naše dopise, u skladu sa Zakonom o štrajku upućen je zahtjev Općinskom sudu u Sarajevu da on imenuje predsjednika arbitraže i da se time  stvore uvjeti za pokretanje razgovora o rješavanju evidentnih problema sa kojima se susreću zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu. 
 10. Dana 30.07.2014. smo dobili zahtjev od suda u kome se od nas traži da im dostavimo po kom pravnom osnovu je za protivnika predlagatelja (poslodavca) označena Vlada Kantona Sarajevo, a ne Univerzitet u Sarajevu.
 11. Dana 06.08.2014. god. održana je rasprava na Općinskom sudu u Sarajevu gdje je trebalo imenovati arbitražnu komisija. Rasprava nije mogla biti održana jer se nije pojavio predstavnik Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i rektorata Univerziteta u Sarajevu. Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je Općinskom sudu u Sarajevu poslalo pismo u kojem navodi da nema ovlaštenje da zastupa Vladu Kantona Sarajevo. Predstavnik rektorata Univerziteta u Sarajevu se nije pojavio, jer se rektorat nalazi na kolektivnom godišnjem odmoru.

Dosadašnji tok poštivanja procedura o štrajku u skladu sa Zakonom o štrajku jasno pokazuje da ćemo samo kroz obustavu rada koja će početi 08.09.2014. na našim fakultetima i akademijama moći doći do ispunjenja naših opravdanih zahtjeva i sačuvati integritet Univerziteta u Sarajevu.

Ponovo podvlačimo da ćemo po završetku štrajka studentima omogućiti da polažu ispite i stvoriti uvjete da se nadoknade izgubljeni časovi nastave. Molimo naše kolege studente da razumiju naše zahtjeve i podrže nas, jer nažalost Vlada kantona Sarajevo ne želi da na razuman način uspostavi dijalog i da zajednički pokušamo rješavati godinama nagomilane probleme.   


Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Berko Zečević