Zašto je došlo do pomjeranja štrajka?

Do pomjeranja datuma Štrajka upozorenja na šesnaest Fakulteta i Akademija Univerziteta u Sarajevu je došlo zbog nemogućnosti da se sa Vladom Kantona definiraju minimalne funkcije koje s moraju odvijati za vrijeme štrajka.


Općinski sud u Sarajevu je trebao da inicijativu Sindikata Univerziteta u Sarajevu da donese odluku da se prof. dr Zdravko Grebo imenuje za predsjednika Arbitraže i sve bi bilo po zakonu. Ali, to se nije desilo.

Kako Sud radi možete shvatiti kada pročitate Zapisnik sa rasprave i Odluku suda u određivanju (neodređivanju) predsjednika Arbitraže.