Stav Sindikata Univerziteta u Sarajevu po pitanju prijedloga dijela budžeta Kantona Sarajevo za 2013 god. koji se odnosi na sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih.

U prijedlogu dijela budžeta Kantona Sarajevo za 2013 god. koji se odnosi na sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih je izvršeno umanjenje budžetskih sredstava  za 20% u odnosu na 2012 god.

Kada se izvrši usporedba prijedloga budžeta za osnovno i srednje obrazovanje mogu se uočiti namjera ministarstva finansija Kantona Sarajevo da teret krize bude prebačen na zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu.

Tabela 1. Komparacija izdvojenih sredstava za pojedine vidove obrazovanja u kantonu Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

Osnovno školstvo

Srednje školstvo

Struktura troskova

2012

2013

2013

2013

Ukupna sredstva od Kantona

66,053,900

52,844,000

69,263,000

42,610,500

Bruto plate

50,062,396

40,050,584

58,580,700

36,323,100

Ukupno zaposlenih

2,395

2,396

3,493

2,129

Prosjek neto plate, KM

1,025

819

822

836

Iz gornje tabele je vidljivo da je planirana prosječna plata zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu  nešto manja od prosječne plate zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, iako obrazovna struktura na Univerzitetu je značajno drugačija. Kada se usporede prosječne plate sa primanjima zaposlenih u kantonalnim komunalnim preduzećima tada postaje jasno pozicija Univerziteta u Sarajevu u razmišljanjima kreatora budžeta Kantona Sarajevo.

Prosječna plata u kantonu Sarajevo za 2012 god. iznosi 981 KM, a prosječna plata na nivou Federacije BiH za novembar 2012 god. iznosi 837,84 KM. Prosječna plata komunalnog preduzeća Toplane za 2011 god. je iznosila 1271 KM, a u preduzeću Vodovod je iznosila 1012 KM. Prosječna plata svih deset komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevu je iznosila za 2011 god. 1009 KM, a od 3.586 zaposlenih samo je 12,5% zaposlenih sa visokom i višom stučnom spremom.

Poruka Vlade Kantona Sarajevo je da zaposleni na Univerzitetu treba da potraže posao u komunalnim preduzećima ako žele da imaju veće plate i da se ne bave naukom.

Opširnije možete pročitati OVDJE (PDF).