Stav Sindikata Univerziteta u Sarajevu o nacrtu Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja

Centralni odbor sindikata Univerziteta u Sarajevu je organizovao raspravu među svojim Osnovnim organizacijama po pitanju nacrta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“ i dokumentu „Politika ugovaranja, obračuna i plaćanja nastavnika i saradnika na UNSA“. U prilogu možete preuzeti sljedeće dokumente: