Nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici od 14,01.2014 god. usvojio je nacrtu Kolektivnog ugovora. Pri izradi nacrta Kolektivnog ugovora težište je bilo usmjereno na identifikaciji ključnih elementa koji ugrožavaju dalji razvoj Univerziteta u Sarajevu i svih uposlenika. Dostavljam Vam Nacrt Kolektivnog ugovora radi daljih aktivnosti.

Slijede diskusije unutar Osnovnih organizacija sindikata na fakultetima i akademijama. Nacrt Kolektivnog ugovora će se dostaviti svim članovima SUNSA koji posjeduju e-mail, zatim će biti postavljena kopija Kolektivnog ugovora  na oglasne ploču fakulteta ili akademije. Ovaj nacrt će biti poslan svim vijećima fakulteta i akademija, rektoru Univerziteta i Senatu Univerziteta.

Rok za dostavu primjedbi i sugestija je kraj februara o.g.

Moramo biti svjesni da jednim dokumentom ne možemo riješiti nagomilane problem nastale kroz više godina. Ali sa njim počinjemo da rješavamo korak po korak uočene probleme.

Nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu, možete preuzeti OVDJE.