Zahtjev za stavljanjem van snage Uredbe Vlade KS o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika

Dopis Sindikata Univerziteta u Sarajevu koji je upućen Vladi KS u vezi ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika Univerziteta u Sarajevu. 

Broj: 3-10/17

Sarajevo, 19.10.2017. godine 

KANTON SARAJEVO

VLADA KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaulidina Čauševića 1 71000 Sarajevo

n/r. premijer g. Elmedin Konaković

Predmet: Zahtjev za stavljanjem van snage Uredbe Vlade KS o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika u javnim institucijama, javnim ustanovama, fondovima i preduzećima čiji je osnivač i suosnivač Kantona Sarajevo, br.02- 05-29194-2/17 od 29.09.2017. godine.

 

Poštovani,

Sindikat Univerziteta u Sarajevu traži da Vlada KS povuče, odnosno stavi van snage, predmetnu Uredbu iz sljedećih razloga: 

  1. Vlada KS je ovom Uredbom izašla izvan svojih zakonskih i ustavnih ovlaštenja definiranih Zakonom o vladi KS i Ustavom KS. Neprihvatljivo je propisivati na koji način će uposlenici Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica koristiti naknadu za prijevoz,odnosno ograničavati ih da moraju isključivo koristiti prijevoz tramvajem, trolejbusom i autobusom javnog preduzeća. Uposlenici imaju pravo koristiti i komercijalni prijevoz, kao i vlastiti automobil.
  2. Uredba je diskriminirajuća za uposlenike Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica, koji imaju prebivalište izvan Kantona Sarajevo, budući da im se priznaje naknada za prijevoz samo unutar Kantona Sarajevo, a njihovi stvarni troškovi prijevoza su značajno veći od onih koji im se priznaju predmetnom uredbom. Svi uposlenici, kako oni sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, tako i oni sa prebivalištem u drugim kantonima, trebaju imati isto pravo na naknadu za prijevoz, što je i zakonsko pravo. Ovom uredbom se grubo narušava ovo pravo, čime se jedna kategorija uposlenika dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge kategorije.
  3. Uposlenicima Univerziteta u Sarajeva, posebno onima koji stanuju na rubnim područjima Kantona  Sarajevo,  javni  prijevoz  tramvajem,  trolejbusom  ili  autobusom  nije  prihvatljivo rješenje. Naime, ovi dijelovi Kantona Sarajevo nisu na adekvatan način pokriveni navedenim vrstama prijevoza, zbog čega uposlenici koriste vlastiti prijevoz.
  4. Predmetnom uredbom se nalaže kupovina mjesečnih kupona koji vrijede isključivo kod javnog prevoznika (GRAS), što ima za posljedicu preprodaju karata uposlenika koji koriste komercijalni i prijevoz vlastitim automobilom. Na ovaj način se uposlenici Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica prisiljavaju na zakonom nedozvoljene radnje vezane za preprodaju karata i izlaganje riziku da budu uhvaćeni u vršenju tog djela, koje ima za posljedicu i prekršajno gonjenje.

U skladu s navedenim, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da predmetna Uredba nije donesena u skladu sa Zakonom i Ustavom KS, jer limitira način ostvarenja prava na korištenje naknade za prijevoz na i sa posla i nema jednak efekt primjene na sve uposlenikeUniverziteta u Sarajevu, odnosno njegovih organizacionih jedinica. Osim navedenog, primjena ove Uredbe bi navela uposlenike na Univerzitetu i organizacionim jedinicama da se bave zakonom nedozvoljenim radnjama, kao što je preprodaja mjesečnih karata.

U slučaju ne udovoljavanja zahtjevu Sindikata Univerziteta u Sarajevu, bi ćemo primorani tražiti zaštitu prava naših članova i drugih uposlenika Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica zakonom propisanim pravnim sredstvima.


Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

 

prof.dr.sc. Jasmin Velagić