Zahtjev za otpočinjanje pregovora u vezi zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo

Dana 18.06.2018. godine Premijeru Kantona Sarajevu upućen je Zahtjev za otpočinjanje pregovora u vezi zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo.

U pregovarački tim Sindikata Univerziteta u Sarajevo imenovani su:

  1. Jasmin Velagić, Elektrotehnički fakultet
  2. Amir Zahirović, Veterinarski fakultet
  3. Ahmet Lojo, Šumarski fakultet
  4. Sead Turčalo, Fakultet političkih nauka
  5. Esad Pepić, Medicinski fakultet.

Zahtjev za otpočinjanje pregovora i Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima Sindikata Univerziteta u Sarajevo za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo možete preuzeti OVDJE.