Usaglašena sva pitanja u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Predstavnici pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu održali su danas (14.09.2018. god.) sastanak na kojem su usaglašena sva pitanja u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja.

Bitni elementi ovog ugovora su osnovica i koeficijenti za obračun plaća na Univerzitetu u Sarajevu, a usaglašena osnovica za obračun plaća je 300 KM.

Kako je najavljeno, Kolektivni ugovor bit će potpisan naredne sedmice.

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS ističu da se time osiguravaju sistemske i dugoročne pretpostavke za unapređenje djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada te se doprinosi jačanju društvene relevantnosti Univerziteta u Sarajevu, a što je nesporno opredjeljenje nadležnih za oblast obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Press služba Vlade KS