Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu: Saopštenje za javnost povodom Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. god.

Ulaganje u obrazovanje je ključ napretka 

Povodom Nacrta Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) izražava svoje negodovanje odlukom da se za obrazovanje izdvoji 25% manje sredstava nego u 2012. godini.

 

Nakon sastanaka sa predsjednicima asocijacija studenata i članovima Senata Univerziteta u Sarajevu odlučni smo u namjeri da zajedničkim snagama utičemo na promjenu ove odluke. Sigurni smo da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija društva i ključ napretka naše države.

Posljedice ovog neodgovornog odnosa vlasti prema obrazovanju i mladima rezultirati će vjerovatno i povećanjem školarina i smanjenjem kvaliteta nastave na Univerzitetu u Sarajevu, što je za SPUS i studente potpuno neprihvatljivo.

Smatramo da Vlada ne smije gubitke pojedinih javnih preduzeća pokrivati iz budžeta planiranog za visoko obrazovanje, a svaka priča o školarinama prihatljiva je samo kroz ozbiljne i planirane dijaloge koji će imati za cilj pronalaženje realnih rješenja i koji će jasno definisati cijenu studija po studentu na svakom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu