Saopćenje u vezi pokretanja procedure štrajka

Na sjednici Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 4. 9. 2018. godine, donesena jednoglasna odluka o pokretanju procedure štrajka uposlenika Univerziteta u Sarajevu zbog kršenja procedure pregovaranja Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa sačinjavanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo.

Dopis je dostavljen na protokol Vlade Kantona Sarajevo dana 07.09.2018. godine a sadržaj saopštenja možete pogledati u nastavku. 

Broj:    95-09/18
Sarajevo, 07.09.2018. godine 
 

Kanton Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševića 1

71000 Sarajevo 

n/r. Premijer Adem Zolj

 

Predmet: Saopćenje u vezi pokretanja procedure štrajka   

Poštovani,

obavještavamo vas da je na sjednici Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 4. 9. 2018. godine, donesena jednoglasna odluka o pokretanju procedure štrajka uposlenika Univerziteta u Sarajevu zbog kršenja procedure pregovaranja Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa sačinjavanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo. Na sastanku održanom 06.07.2018. godine potpisan je Protokol između pregovaračkog tima Sindikata Univerziteta u Sarajevu i pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo, u kojem je jasno preciziran vremenski okvir i način pregovaranja. Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo time se obavezao da u roku od tri dana dostavi prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke, što do danas (60 dana od potpisivanja Protokola) nisu učinili. Sindikat je u međuvremenu poslao i svoj prijedlog Kolektivnog ugovora, na šta se pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo također nije oglasio.

Ovom prilikom želimo naglasiti da Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke još nije usvojen, te su uposlenici Univerziteta, u poređenju sa drugim budžetskim korisnicima, diskriminirani i dovedeni u neizvjesnu i vrlo tešku situaciju. Pri tome je pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo nedvojbeno prekršio odredbe potpisanog Protokola, zbog čega je Sindikat Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa zakonskim odredbama, odlučio pokrenuti generalni štrajk na Univerzitetu u Sarajevu kako bi svojim uposlenicima osigurao prava koja su propisana Zakonom o radu i koja uostalom zaslužuje akademska zajednica i oni koji obrazuju sve kadrove našeg društva. Sindikat Univerziteta u Sarajevu zahtijeva od Vlade KS da se kolektivni ugovor potpiše u toku ovog mjeseca.

O mjestu, datumu i vremenu održavanja štrajka bićete naknadno, blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem.

 Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu

 

Red. prof. dr. sc. Jasmin Velagić