Saopćenje SUNSA o daljnjim aktivnostima po pitanju provođenja procedure štrajka

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) je, u skladu sa ranijom najavom za pokretanjem štrajka i Zakona o štrajku FBiH, oformio Mirovno vijeće za provođenje procesa mirenja dana 28.09.2018., nakon što Vlada KS nije pristupila potpisivanju kolektivnog ugovora. Sindikat je o tome obavijestio pismenim putem Vladu Kantona Sarajevo i traži da Vlada također formira svoje Mirovno vijeće i organizira sastanak Mirovnih vijeća u svrhu pronalaženja rješenja za potpisivanje ranije usaglašenog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu.

SUNSA očekuje da se u toku sutrašnjeg dana održi sastanak Mirovnih vijeća i zaključi Kolektivni ugovor. U cilju informiranja javnosti o trenutnom statusu kolektivnog ugovora i daljnjim aktivnostima koje SUNSA planira provesti u procesu pripreme i održavanja štrajka, naš Sindikat će zajedno sa rukovodstvom Univerziteta u Sarajevu organizirati konferenciju za štampu dana 2.10.2018. godine u zgradi Rektorata, gdje će se prisutnima obratiti predsjednik SUNSA i rektor Univerziteta u Sarajevu. Tačno vrijeme održavanja press konferencije će biti naknadno određeno.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu