POZIV NA PROTESTNI SKUP

 

Koordinacija osam sindikata:

  • Sindikat Univerziteta u Sarajevu,
  • Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  • Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
  • Sindikat policije Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo,
  • Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo,
  • Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo

je dana 07.12.2022. donijela odluku broj 1951/22 o organizaciji i održavanju Protestnog skupa dana 14.12.2022. ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Na osnovu navedene odluke, Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je donio odluku da podržava organizaciju i održavanje Protesnog skupa za dan 14.12.2022. godine u vremenu od 10 – 11 sati ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo

Protestni skup se organizuje i održava radi iskazivanja općeg nezadovoljstva radnika javnog sektora odnosom Vlade Kantona Sarajevo prema Koordinaciji Sindikata kao socijalnog partnera po pitanju povećanja osnovice za obračun plaća u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima a u skladu sa članom 19. Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koja je na snazi do 31.12.2022.

Na osnovu gore navedenog pozivaju se svi radnici Univerziteta u Sarajevu da zajedno sa ostalim radnicima koji plaću primaju iz Budžeta KS podrže Protestni skup.