Potpisane izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA

Izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, potpisanim dana 15.11.2022., povećani su koeficijenti za obračun plate nenastavnom osoblju i asistentima za oko 10 posto.

Ove izmjene Kolektivnog ugovora potpisali su premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Sindikata UNSA prof.dr. Amir Zahirović, u prisustvu resorne ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Aleksandre Nikolić.

“U pregovorima smo se odlučili fokusirati na status onih uposlenika Univerziteta u Sarajevu koji imaju najniža primanja, odnosno na nenastavno osoblje i asistente. Ovim izmjenama smo kroz uvećanje koeficijenata pokušali harmonizirati primanja i na adekvatan način valorizirati doprinos nenastavnog osoblja i asistenata”, istakla je ministrica Nikolić ovom prilikom.

Novim tekstom Kolektivnog ugovora nije bilo dodatnih izmjena. Osnovica za obračun plata za sve uposlenike je ostala jednaka kao u prethodnom Kolektivnom ugovoru, kao i koeficijenti za ostale uposlenike.

Po riječima predsjednika Sindikata prof. dr. Amira Zahirovića, povećanjem koeficijenata za obračun plata obuhvaćene su kategorije uposlenih na UNSA koje su najviše izložene udarima inflacije, a među njima su pomoćni radnici, tehničko osoblje, stručni saradnci, laboranti, knjižničari, bibliotekari kao i asistenti nastavnog osoblja.

Izmjene danas potpisanog Kolektivnog ugovora biće na snazi do kraja marta 2023. godine.