Početak pregovora u vezi zaključivanja Kolektivnog ugovora

Dopisom broj 02-38-25389/18 od 03.07.2018. godine, Premijer Kantona Sarajevo pozvao je Sindikat Univerziteta u Sarajevu na sastanak koji će se održati u petak, 06.07.2018. godine u 15:30 sati, u sali Vlade KS (sala 129), a u vezi otpočinjanja pregovora oko zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo. 

Dokument sa Pozivom za sastanak i Protokol o principima vođenje pregovora za zaključivanja Kolektivnog ugovora možete preuzeti OVDJE. OVDJE.