Održana Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Dana 19. 06. 2017. godine sa početkom u 12:30 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište br. 9, održana je Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 

Jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo Sindikata Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Jasmin Velagić (predsjednik), doc. Jasmin Terzić (zamjenik predsjednika). 

Verifikovani su novi članovi Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu: Senad Cvrk (Akademija likovnih umjetnosti), Jasmin Velagić (Elektrotehnički fakultet), predstavnik Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (ime će biti naknadno dostavljeno), predstavnik Fakulteta političkih nauka (ime će biti naknadno dostavljeno), Samir Bojičić (Fakultet zdravstvenih studija), Ervina Bečić (Farmaceutski fakultet), Jasmin Terzić (Mašinski fakultet), Esad Pepić (Medicinski fakultet), predstavnik Muzičke akademija (ime će biti naknadno dostavljeno)Hasan Kurtanović  (Pedagoški fakultet), Vedad Falan (Poljoprivredno – prehrambeni fakultet), Enad Korjenić (Prirodno-matematički fakultet), Ahmet Lojo (Šumarski fakultet) i Amir Zahirović (Veterinarski fakultet).

Iz reda delegata Skupštine, jednoglasno su izabrani članovi Nadzornog odbora u sljedećem sastavu: Elma Veljović (Farmaceutski fakultet), Munib Smajović  (Fakultet zdravstvenih studija),  Omer Mahmutović  (Pedagoški fakultet).  

Jednoglasno je usvojen Programa rada Sindikata Univerziteta u Sarajevu za naredni period.