Odluka Vlade KS o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće za 2023. godinu

Sindikatu UNSA je dana 30.01.2023. putem pošte dostavljena odluka Vlade KS broj 02-04-1352-9/23 od 19.01.2023. kojom se utvrđuje osnovica u vrijednosti od 330,00 KM i bod u vrijednosti od 1,05 za obračun plaća za 2023. godinu za radnike koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Odluka Vlade KS o povećanju boda