O B A V J E Š T E NJ E

Ovim putem obavještavamo članove Sindikata Univerziteta u Sarajevu da su započeti pregovori između Pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA. Međutim sastanak koji je bio zakazan za dan 01.06.2023. je dana 31.05.2023. otkazan putem maila sa napomenom da ćemo biti obavješteni o novom terminu sastanka.

S obzirom da nismo dobili poziv za nastavak pregovara Sindikat Univerziteta u Sarajevu je uputio dvije urgencije i to:

  • 01.09.2023. – Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i
  • 12.09.2023. – Vladi Kantona Sarajevo

da se HITNO zakaže sastanak za nastavak pregovora s ciljem zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA iz razloga što važenje istog produženo do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora a najkasnije do 30.09.2023.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu izražava svoje zaprepaštenje ovakvim postupcima Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade te će poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite radnih i socio-ekonomskih prava radnika Univerziteta u Sarajevu.