O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se članovi Udruženja “Sindikat Univerziteta u Sarajevu” da mogu koristiti medicinske usluge u Poliklinici “SaNaSa” uz popust od 15%, osim za ljekarska uvjerenja, sanitarni nadzor, sve što se radi u opštoj i lokalnoj anesteziji i usluge koje su na akciji kao i na usluge koje za Davaoca usluga obavljaju druge medicinske kuće (npr. posebne laboratorije, analize isječaka, protetika i sl.). Usluge sa popustom mogu koristiti i članovi uže porodice (roditelji, bračni partneri i djeca).

Prilikom zakazivanja termina potrebno je naglasiti da je zaključen Ugovor između Poliklinike “SaNaSa” i Sindikata Univerziteta u Sarajevu za korištenje usluga uz navedeni popust.

Usluge se mogu koristit na sljedećim lokacijama:

  • Grbavička br. 74 Sarajevo, tel. 033/661-840,
  • Dr. Mustafe Pintola br. 31 Ilidža, tel. 033/763-763,
  • Jošanička br. 57 Vogošća, tel. 033/879-920.