Nastavak sastanaka u vezi Zahtjeva za otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2023. godini

Vlada Kantona Sarajevo je dana 01.11.2022. Koordinaciji sinditaka dostavila poziv za nastavak pregovora na temu sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2022. godini. Sastanak Premijera Kantona Sarajevo sa predstavnicima Koordinacije sindikata bi se trebao odžati u utorak, 08.11.2022. sa početkom u 10:00 sati u zgradi Vlade Kantona Sarajevo.