MONKS: Saopštenje u vezi sa Kolektivnim ugovorom za oblast visokog obrazovanja i nauke

Na 128. sjednici održanoj 31.05.2018. godine Vlada Kantona Sarajevo je imenovala Pregovarački tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo, dok se u narednom periodu očekuje imenovanje pregovaračkog tima Sindikata Univerziteta u Sarajevu, na koji način bi se i zvanično pristupilo provođenju pregovaračkog postupka.

Imenovanje Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo predstavlja potvrdu neupitnog opredjeljenja Vlade Kantona Sarajevo da nastavi sa provođenjem aktivnosti na implementaciji Zakona o visokom obrazovanju koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila u julu 2017. godine.

Prve konkretne aktivnosti na implementaciji Zakona o visokom obrazovanju započete su 17.08.2017. godine kada je Vlada Kantona Sarajevo imenovala posebnu Komisiju za praćenje implementacije zakonskih odredbi koje propisuju obavezu usklađivanja pravnog statusa Univerziteta u Sarajevu i uvođenja Univerziteta u Sarajevu u sistem trezorskog poslovanja.

Provođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo predstavlja nastojanje i institucionalnu spremnost Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za:
1. poboljšanje materijalnog statusa zaposlenika Univerziteta u Sarajevu,
2. osiguranje adekvatnog pravnog okvira za uređivanje prava Univerziteta u Sarajevu iz radno-pravnog statusa,
3. poboljšanje materijalnog statusa zaposlenika Univerziteta u Sarajevu kao pretpostavke ispunjavanja propisanih uslova za akademska napredovanja,
4. osiguranje stabilnosti i redovnosti isplata plata i drugih primanja koja nemaju karakter plate zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu te
5. osiguranje ravnopravanog tretmana zaposlenika Univerziteta u Sarajevu sa drugim budžetskim korisnicima.

Očekuje se da će otpočinjanje ovog pregovaračkog postupka u značajnom stepenu doprinijeti bržoj i efektivnijoj implementaciji Zakona o visokom obrazovanju.

MONKS