Članice Sindikata

Članice Sindikata Univerziteta u Sarajevu:

 1. Akademija likovnih umjetnosti,
 2. Ekonimski fakultet,
 3. Elektrotehnički fakultet,
 4. Fakultet za krimainalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
 5. Fakultet političkih nauka,
 6. Fakultet za saobraćaj i komunikacije,
 7. Fakultet zdravstvenih studija,
 8. Farmaceutski fakultet,
 9. Filozofski fakultet, 
 10. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,
 11. Institut za historiju,
 12. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
 13. Institut za jezike,
 14. Mašinski fakultet,
 15. Medicinski fakultet,
 16. Muzička akademija,
 17. Orijentalni institut,
 18. Pedagoški fakultet,
 19. Poljoprivredno – prehrambeni fakultet,
 20. Prirodno-matematički fakultet,
 21. Rektorat UNSA,
 22. Stomatološki fakultet sa klinikama,
 23. Šumarski fakultet,
 24. Veterinarski fakultet.