Kada članstvo u Sindikatu prestaje?

Članstvo u Sindikatu prestaje:

  • dobrovoljnjim istupanjem iz članstva, prestankom radnog odnosa, smrću, te penzionisanjem, punopravno

  • članstvo prestaje kada član neredovno plaća članarinu sa zaostatkom dužim od tri mjeseca, osim u slučajevima koji obuhvataju stručno usavršavanje u inostranstvu, porođajni dopust i bolovanje, kao i u drugim opravdanim slučajevima,

  • isključenjem zbog kršenja Statuta, nepridržavanja obvezatnih odluka ili djelovanja kojim se sprječava ili ometa rad Sindikata.