Inicijativa za pokretanje štrajka na Univerzitetu u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu na sastancima održanim dana 29.11.2013. god. i  20.01.2014 god. razmatrao je stanje na Univerzitetu nastalo posle odluke Vlade Kantona Sarajevo da Fakultetima i Akademijama isplati samo 50% planiranih sredstava po budžetu za 2013 god. za mjesec novembar i vjerovatno i za decembar prethodne godine.

Jedna od odluka je da se pokrene proces za pripremu štrajka na Fakultetima i Akademija Univerziteta u Sarajevu. U skladu sa tom odlukom pripremljena je Izjava (sa zahtjevima) o prihvatanju inicijative za pokretanje štrajka, koju trebaju potpisati svi članovi Sindikalne organizacije kao i ostalo osoblje Fakulteta i Akademija ako se slaže sa zahtjevima.

Izjavu u elektronskoj formi možete preuzeti OVDJE. (Napomena: na mejstu Naziv Fakulteta ili Akademije trebate upisati naziv vaše visokoškolske ustanove, a na mjestu Ime i prezime, upisati svoje podatke i potpisati Izjavu. Potpisanu izjavu trebate predati vašem rukovodstvu Sindikalne organizacije.)