doc. dr. Aleksandra Marjanović imenovana za v.d. Predsjednicu Sindikata Univerziteta u Sarajevu

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici održanoj dana 09.02.2016 god. prihvatio je Izvještaj o radu Centralnog odbora SUNSA u periodu od februara 2014 god. do februara 2016 god. i ostavku Predsjednika SUNSA prof. dr. Berke Zečevića.

Do naredne Skupštine Sindikata Univerziteta u Sarajevu, za vršioca dužnosti Predsjednika izabrana je doc. dr. Aleksandra Marjanović.