ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Naslovnica
Saopštenje CO SUNSA u vezi pregovora oko Kolektivnog ugovora i pokretanja štrajka Ispis E-mail
Petak, 21 Rujan 2018 15:30

Na sastanku CO SUNSA održanom dana 21.09.2018. godine u 10:30, razmatran je tekst „Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu“ koji je dostavila Vlada Kantona Sarajevo (napravljen na osnovu rasprave pregovaračkih timova). Članovi CO su tražili dopunu pojedinih članova Kolektivnog ugovora a posebno za sljedeće stavke: da je optimalno opterećenje asistenata 10 norma sati, da se razdvoje prihodi Univerziteta koji idu u Budžet KS (član 5, stav 2 i 3) i da je minuli rad 0.6% po godini staža.

Ukoliko Vlada prihvati ove izmjene CO SUNSA dao je suglasnost Predsjedniku SUNSA da se potpiše Kolektivni ugovor.
Više...
 
Usaglašena sva pitanja u vezi Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo Ispis E-mail
Petak, 14 Rujan 2018 16:00

Predstavnici pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu održali su danas (14.09.2018. god.) sastanak na kojem su usaglašena sva pitanja u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja.

Više...
 
Saopćenje u vezi pokretanja procedure štrajka Ispis E-mail
Subota, 08 Rujan 2018 08:01

Na sjednici Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 4. 9. 2018. godine, donesena jednoglasna odluka o pokretanju procedure štrajka uposlenika Univerziteta u Sarajevu zbog kršenja procedure pregovaranja Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa sačinjavanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo.

Dopis je dostavljen na protokol Vlade Kantona Sarajevo dana 07.09.2018. godine a sadržaj saopštenja možete pogledati u nastavku. 

Više...
 
Početak pregovora u vezi zaključivanja Kolektivnog ugovora Ispis E-mail
Utorak, 03 Srpanj 2018 12:30

Dopisom broj 02-38-25389/18 od 03.07.2018. godine, Premijer Kantona Sarajevo pozvao je Sindikat Univerziteta u Sarajevu na sastanak koji će se održati u petak, 06.07.2018. godine u 15:30 sati, u sali Vlade KS (sala 129), a u vezi otpočinjanja pregovora oko zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo. 

Više...
 
Zahtjev za otpočinjanje pregovora u vezi zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo Ispis E-mail
Ponedjeljak, 18 Lipanj 2018 12:30

Dana 18.06.2018. godine Premijeru Kantona Sarajevu upućen je Zahtjev za otpočinjanje pregovora u vezi zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo.

U pregovarački tim Sindikata Univerziteta u Sarajevo imenovani su:

Više...
 
MONKS: Saopštenje u vezi sa Kolektivnim ugovorom za oblast visokog obrazovanja i nauke Ispis E-mail
Ponedjeljak, 04 Lipanj 2018 08:11

Na 128. sjednici održanoj 31.05.2018. godine Vlada Kantona Sarajevo je imenovala Pregovarački tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području Kantona Sarajevo, dok se u narednom periodu očekuje imenovanje pregovaračkog tima Sindikata Univerziteta u Sarajevu, na koji način bi se i zvanično pristupilo provođenju pregovaračkog postupka.

Više...
 
Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu Ispis E-mail
Petak, 01 Lipanj 2018 09:00

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici od 15.03.2018. god. usvojio je Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu. Prijedlog Kolektivnog ugovora predat je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade na sastanku održanom sa resornim ministrom dana 09.04.2018. godine.

Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu, možete preuzeti OVDJE. 

 
Rješenje o reprezentativnosti SUNSA za područje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo Ispis E-mail
Četvrtak, 10 Svibanj 2018 09:31

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, dokumentom broj: 13-04/2-34-2912/18 od 04.05.2018. godine, donijelo je Rješenje kojim se UTVRĐUJE reprezentativnost Udruženja „Sindikat Univerziteta u Sarajevu“, za područje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo. Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti OVDJE! 

 
Zahtjev za stavljanjem van snage Uredbe Vlade KS o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika Ispis E-mail
Petak, 20 Listopad 2017 13:07

Dopis Sindikata Univerziteta u Sarajevu koji je upućen Vladi KS u vezi ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika Univerziteta u Sarajevu. 

Više...
 

PrijavaTrenutno aktivnih Gostiju: 12